Automatische incasso van Buurtvereniging de Molenwijcken

 Automatische incasso Formulier download hier

 

 

ΨHome

ΨDe Molenwijcken

ΨHuishoudelijk reglement

ΨContributie bedragen

ΨAutomatische incasso

ΨAanmeldingsformulier

ΨBestuur

ΨKalender

ΨContact

 

Machtigingsformulier.

 

Ik vind het prettig om mijn contributie voor Buurtvereniging “De Molenwijcken” jaarlijks automatisch af te laten schrijven en hierbij machtig ik:

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………….

 

De buurtvereniging om omstreeks 1 februari de verschuldigde contributie af te schrijven van bank/girorekeningnummer:……..…………………………………..………………………………………………………..

Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………..